Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2018. gadā aprīlī


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
1.a
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Kriev. val.
Matem.
1.b
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
1.c
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
2.a
Soc. zin.
Dab.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Solf.
2.b
Soc. zin.
Dab.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
2.c
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
3.a
Angl. val. -1.gr.
Solf.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
3.b
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Matem.
Kriev. val.
3.c
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
4.a
Matem.
Mūzika
Angl. val.
Kriev. val.
Soc. zin.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Matem.
4.b
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Matem.
4.c
Soc. zin.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Kriev. val.
Mūzika
5.a
Solf.
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
5.b
Inform. -2.gr.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Literatūra
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
5.c
Inform. -1.gr.
Dab.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
6.a
Matem.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Solf.
Mūzika
Dab.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
6.b
Matem.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Inform. -1.gr.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Mūzika
Matem.
7.a
Matem.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Ģeog.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Literatūra
7.b
Matem.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Ģeog.
Soc. zin.
Matem.
Inform. -2.gr.
Angl. val.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
8.a
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Soc. zin.
Bio.
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Lat. vēst.
8.b
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Soc. zin.
Bio.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Lat. vēst.
8.c
Literatūra
Lat.un lit.
Matem.
Angl. val.
Ķīmija
Ģeog.
Soc. zin.
Bio.
Lat.un lit.
Kriev. val.
9.a
Literatūra
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Kriev. val.
Pas. vēst.
Matem.
9.b
Matem.
Literatūra
Ķīmija
Angl. val.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
Pas. vēst.
10.I
Literatūra
Inform. -1.gr.
Ķīmija
Bio.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat. val.
Angl. val. -1.gr.
10.II
Literatūra
Ķīmija
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Bio.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Matem.
Lat. val. -2.gr.
11.I
Inform.
Kriev. val. un lit.
Fizika
Literatūra
Matem.
Lat. val.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Inform.
Bio.
11.II
Inform.
Kriev. val. un lit.
Ķīmija
Angl. val.
Matem.
Inform. -2.gr.
Inform.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Bio.
12.I
Bio.
Kriev. val. un lit.
Literatūra
Matem.
Ģeog.
Matem.
Lat. val.
Vēsture
El. mūz. teor. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Ķīmija
12.II
Prog. -2.gr.
Bio.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Prog. -1.gr.
Ģeog.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Vēsture
Prog. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Ķīmija
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis