Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gadā septembrī


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
1.a
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
1.b
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Māj. un teh.
1.c
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
2.a
Lat.un lit.
2.b
Lat.un lit. -1.gr.
2.c
Lat.un lit.
3.a
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
3.b
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
3.c
Lat.un lit.
4.a
Kriev. val.
4.b
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
4.c
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat.un lit.
5.a
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
5.b
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
5.c
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
6.a
Matem.
Kriev. val.
6.b
Matem.
Kriev. val.
Literatūra
6.c
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
7.a
Kriev. val.
7.b
Kriev. val.
7.c
Kriev. val.
8.a
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Mūzika
8.b
Kriev. val.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Literatūra
Soc. zin.
Mūzika
9.a
Lat. vēst.
Soc. zin.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Mūzika
9.b
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Kriev. val.
Mūzika
10.
Literatūra -1.gr.
Vēsture
Mūzika
Ves. māc.
Matem.
11.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Vēsture
Lat. val. -2.gr.
Kriev. val.
12.a
Matem.
Vēsture
Lat. val. -1.gr.
12.b
Matem.
Vēsture
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis