Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gadā janvārī


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
1.a
Solf.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
1.b
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
1.c
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
2.a
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
2.b
Viz. māk.
Māj. un teh.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
2.c
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
3.a
Māj. un teh.
Viz. māk.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
3.b
Kriev. val.
Māj. un teh.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
3.c
Māj. un teh.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit.
4.a
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Soc. zin.
4.b
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Matem.
Mūzika
4.c
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Matem.
5.a
Kriev. val.
Solf.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
5.b
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
5.c
Matem.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
6.a
Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
Literatūra
Solf.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
6.b
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
6.c
Soc. zin.
Inform. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
7.a
Matem.
Lat.un lit.
Pas. vēst.
Ģeog.
Literatūra
Lat. vēst.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
7.b
Matem.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Pas. vēst.
Inform. -1.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Mūzika
8.a
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Ķīmija
Lat. vēst.
Ģeog. -1.gr.
Kriev. val. -2.gr.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Pas. vēst.
8.b
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Ķīmija
Lat. vēst.
Ģeog.
Literatūra
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val.
9.a
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Solf.
Kriev. val.
Matem.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Pas. vēst.
9.b
Literatūra
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Matem.
9.c
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Ķīmija
Matem.
Literatūra
10.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Ves. māc.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Vēsture
Lat. val. -1.gr.
Solf.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
11.a
Matem.
Mūzika
Inform. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
11.b
Literatūra
Matem.
Inform.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Angl. val.
12.
Lat. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Prog. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Solf.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Vēsture
Ķīmija
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr
29
ot
30
tr
31
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis