Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gadā janvārī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29
1.a
1.b
1.c
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
3.c
Lat.un lit. -2.gr.
4.a
4.b
4.c
5.a
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
5.b
Matem.
Kriev. val.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
5.c
Matem.
Matem.
Kriev. val.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit.
6.a
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
6.b
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Mūzika
6.c
Viz. māk.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Māj. un teh. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
7.a
Datorika -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
7.b
Datorika -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
7.c
Datorika -1.gr.
Datorika -2.gr.
Datorika -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
8.a
Matem.
Ķīmija
Soc. zin.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
8.b
Matem.
Ķīmija
Ģeog.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
8.c
Matem.
Ģeog.
Ķīmija
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
9.a
Matem.
Viz. māk.
Lat.un lit.
Solf.
Literatūra
Bio.
Soc. zin.
Kriev. val.
9.b
Matem.
Viz. māk.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Bio.
10.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Kult. un māksla I (mūz.)
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Ķīmija I
Fizika I
Kult. un māksla I (mūz.)
Kult. un māksla I (viz. m.)
11.
Inform. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Solf.
Inform. -2.gr.
Ķīmija I
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
12.
Prog. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Solf.
Ekon.
Ģeog.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ķīmija I
Prog. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis