Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gadā janvārī


Klasespr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
7
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
14
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
21
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
28
pr
31
1.a
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
1.b
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
1.c
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
1.d
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
2.a
Matem.
Kriev. val.
2.b
Matem.
Kriev. val.
2.c
Kriev. val.
3.a
Matem.
Kriev. val. un lit.
Solf.
Lat.un lit. -1.gr.
3.b
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
3.c
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
4.a
Dab.
4.b
Matem.
4.c
Dab.
Matem.
5.a
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
5.b
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
5.c
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
6.a
Matem.
Dab.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Inform. -1.gr.
6.b
Matem.
Dab.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
6.c
Matem.
Dab.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
7.a
Vēsture
Kriev. val.
7.b
Matem.
Vēsture
Kriev. val.
7.c
Matem.
Vēsture
Kriev. val.
8.a
Datorika -1.gr.
Matem.
Ģeog.
Kriev. val.
Vēsture
Soc. zin.
8.b
Datorika -1.gr.
Matem. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Ģeog. -2.gr.
Ģeog. -1.gr.
Vēsture
Kriev. val.
8.c
Datorika -1.gr.
Matem.
Ģeog.
Kriev. val.
Vēsture
9.a
Ģeog.
Matem.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
9.b
Matem.
Ģeog.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Literatūra
Pas. vēst.
Soc. zin.
9.c
Ģeog.
Matem.
Kriev. val.
Literatūra
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Soc. zin.
10.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Ķīmija I
Soc.zin. un vēst.
11.
Soc.zin. un vēst.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
12.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Ģeog.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
3
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
10
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
17
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
24
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
31
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis