Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gadā janvārī


Klasespr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
7
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
14
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
21
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
28
pr
31
1.a
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
1.b
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
1.c
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
1.d
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
2.a
Matem.
Kriev. val.
2.b
Matem.
Kriev. val.
2.c
Kriev. val.
3.a
Matem.
Kriev. val. un lit.
Solf.
3.b
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
3.c
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
4.a
Datorika -1.gr.
Dab.
Diz. un tehn.
4.b
Diz. un tehn. -1.gr.
Viz. māk.
Matem.
Datorika -1.gr.
4.c
Datorika -1.gr.
Diz. un tehn. -1.gr.
Viz. māk.
Dab.
Matem.
Diz. un tehn.
5.a
Diz. un tehn. -1.gr.
Datorika -1.gr.
Viz. māk.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
5.b
Datorika -1.gr.
Viz. māk.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
5.c
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
6.a
Matem.
Viz. māk.
Dab.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Inform. -1.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
6.b
Matem.
Viz. māk.
Dab.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
6.c
Matem.
Viz. māk.
Dab.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
7.a
Diz. un tehn. -1.gr.
Vēsture
Kriev. val.
7.b
Matem.
Vēsture
Kriev. val.
7.c
Matem.
Vēsture
Kriev. val.
8.a
Datorika -1.gr.
Viz. māk.
Matem.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Vēsture
Soc. zin.
8.b
Viz. māk. -2.gr.
Datorika -1.gr.
Viz. māk. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Ģeog. -2.gr.
Ģeog. -1.gr.
Vēsture
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
8.c
Datorika -1.gr.
Viz. māk.
Matem.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Vēsture
9.a
Ģeog.
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
9.b
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Ģeog.
Viz. māk.
Māj. un teh. -2.gr.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Literatūra
Pas. vēst.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
9.c
Viz. māk.
Ģeog.
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Literatūra
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
10.
Ķīmija I
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Vācu val.
Soc.zin. un vēst.
11.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Kult. un māksla I (viz. m.)
Soc.zin. un vēst.
12.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Ģeog.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
3
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
10
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
17
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
24
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
31
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis