Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gadā februārī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
1.a
Matem.
Lat.un lit.
1.b
Matem.
Mūzika -1.gr.
Mūzika -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
1.c
Matem.
Mūzika -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
2.a
Dab.
Viz. māk.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
2.b
Mūzika -2.gr.
Mūzika -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Kriev. val.
Matem.
2.c
Matem.
Dab.
Māj. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
3.a
Solf.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
3.b
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika -1.gr.
Soc. zin.
3.c
Viz. māk.
Matem.
Lat.un lit.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
4.a
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Matem.
4.b
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Matem.
Mūzika
4.c
Literatūra -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Matem.
Lat. val. -2.gr.
5.a
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val.
Angl. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Mūzika
5.b
Matem.
Dab.
Mūzika -1.gr.
Mūzika -2.gr.
Soc. zin.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
5.c
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
6.a
Matem.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Lat. vēst.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.
6.b
Literatūra
Matem.
Inform. -2.gr.
Dab.
Lat. vēst.
Mūzika
Kriev. val.
Inform. -1.gr.
Literatūra
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
6.c
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Matem.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Literatūra
Kriev. val.
Matem.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
7.a
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Solf.
Bio.
Solf.
Soc. zin.
Ģeog.
Matem.
Lat.un lit.
7.b
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Bio.
Literatūra
Soc. zin.
Inform. -1.gr.
Ģeog.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
8.a
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Bio.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Ģeog.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
8.b
Lat.un lit. -2.gr.
Bio.
Lat.un lit. -1.gr.
Fizika
Ģeog.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
9.a
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Bio.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Solf.
Bio.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Mūzika
9.b
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Bio.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
9.c
Lat.un lit. -1.gr.
Bio.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Angl. val.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
10.
Ķīmija
Fizika
Ves. māc.
Bio.
Matem. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat. val. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Solf.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
11.a
Ķīmija
Matem.
Lat. val.
Fizika
Bio.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Solf.
Literatūra
Angl. val.
11.b
Ķīmija
Matem.
Lat. val.
Fizika
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Bio.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val.
12.
Matem. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Bio.
Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Prog. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Prog. -1.gr.
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis