Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gadā februārī


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26
1.a
Matem.
Kriev. val.
1.b
Lat.un lit. -2.gr.
Solf.
Matem.
Kriev. val.
1.c
Dab.
Matem.
Viz. māk.
2.a
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Solf.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Dab.
2.b
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
2.c
Māj. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dab.
Kriev. val.
3.a
Solf.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Solf.
Matem.
3.b
Kriev. val. un lit.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
3.c
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
4.a
Matem.
Datorika -2.gr.
Lat.un lit.
Matem. -1.gr.
Diz. un tehn. -2.gr.
Solf.
4.b
Datorika -2.gr.
Lat.un lit.
Diz. un tehn. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
4.c
Matem.
Datorika -2.gr.
Matem.
Lat.un lit.
Soc.zin. un vēst.
Diz. un tehn. -2.gr.
5.a
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Inform. -2.gr.
Matem.
Viz. māk.
Kriev. val.
Māj. un teh. -1.gr.
Soc. zin.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Solf.
5.b
Dab.
Literatūra
Matem.
Kriev. val.
Soc.zin. un vēst.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Inform. -1.gr.
5.c
Dab.
Matem.
Māj. un teh. -1.gr.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Soc. zin.
Mūzika
Viz. māk.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit.
Kriev. val.
6.a
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Inform. -2.gr.
Solf.
Viz. māk.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Solf.
Lat.un lit.
Matem.
Lat. vēst.
6.b
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Mūzika
Lat.un lit.
Matem.
Inform. -1.gr.
Matem.
Lat. vēst.
6.c
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Viz. māk.
Mūzika
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit.
Inform. -2.gr.
Matem.
Lat. vēst.
7.a
Angl. val. -1.gr.
Solf.
Angl. val. -2.gr.
Datorika -2.gr.
Ģeog.
Bio.
Kriev. val.
Vēsture
Mūzika
Diz. un tehn. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
7.b
Vēsture
Datorika -2.gr.
Bio.
Angl. val.
Ģeog. -1.gr.
Ģeog. -2.gr.
Datorika -2.gr.
Vēsture
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un tehn. -2.gr.
7.c
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Bio.
Vēsture
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Diz. un tehn. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
8.a
Kriev. val.
Bio. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Māj. un teh. -1.gr.
Solf.
Mūzika
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
8.b
Literatūra
Matem.
Lat. vēst.
Angļu val. I -1.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Bio.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Ģeog.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
8.c
Literatūra
Lat. vēst.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Bio.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Solf. -1.gr.
9.a
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Mūzika
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Solf.
Pas. vēst.
Lat.un lit.
Ģeog.
Literatūra
Kriev. val.
9.b
Mūzika
Ģeog.
Matem.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Ģeog.
10.
Vācu val. -1.gr.
Soc.zin. un vēst.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Kult. un māksla I (mūz.)
Bioloģija I
Ģeog.
11.
Kriev. val. un lit.
Ekon.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Vēsture
Ģeog.
Solf.
Bio.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Mūzika
Inform. -1.gr.
Solf.
12.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Prog. -1.gr.
Ģeog.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Vēsture
Ekon.
Bio.
Solf.
Prog. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ekon.
Prog. -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem. -2.gr.
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis