Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gadā februārī


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28
1.a
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Dab.
1.b
Viz. māk.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Diz. un tehn.
Lat.un lit. -2.gr.
1.c
Diz. un tehn.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
1.d
Diz. un tehn.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
2.a
Soc. zin.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Solf.
Matem.
Diz. un tehn.
2.b
Soc. zin.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Soc. zin.
Dab.
Matem.
Kriev. val.
2.c
Matem.
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
3.a
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
3.b
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
3.c
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
4.a
Kriev. val.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Diz. un tehn. -1.gr.
4.b
Dab.
Kriev. val.
Diz. un tehn. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
4.c
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Diz. un tehn. -1.gr.
5.a
Kriev. val.
Dab.
Matem.
Lat.un lit.
Viz. māk.
5.b
Kriev. val.
Dab.
5.c
Kriev. val.
Datorika -1.gr.
Dab.
Matem.
Diz. un tehn.
6.a
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit.
Matem.
6.b
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit.
Matem.
6.c
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit.
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
7.a
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
7.b
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Datorika -1.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Diz. un tehn. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
7.c
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Diz. un tehn. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
8.a
Ķīmija
Angļu val. II
Mūzika
8.b
Soc. zin.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Kriev. val.
8.c
Soc. zin.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
9.a
Soc. zin.
Ķīmija
Angl. val.
Kriev. val.
Matem.
Literatūra
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
9.b
Ķīmija
Matem.
Viz. māk.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
9.c
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
10.
Angl. val. -2.gr.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Kult. un māksla I (viz. m.)
Kriev. val.
Vācu val.
Ķīmija I
Diz. un tehn. I
11.
Angl. val. -2.gr.
Vācu val.
Ķīmija I
Kriev. val.
12.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Ķīmija I
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis