Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gadā martā


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29
1.a
Kriev. val. un lit.
Solf.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Dab.
Kriev. val.
1.b
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Kriev. val.
Matem.
Mūzika -1.gr.
Mūzika -2.gr.
Māj. un teh.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
1.c
Kriev. val. un lit.
Dab.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
2.a
Māj. un teh.
Angl. val. -2.gr.
Ētika
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
2.b
Angl. val. -2.gr.
Mūzika -2.gr.
Māj. un teh.
Mūzika -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
2.c
Angl. val. -2.gr.
Ētika
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
3.a
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Solf.
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
3.b
Angl. val.
Mūzika -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Ētika
Matem.
Kriev. val.
3.c
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Dab.
Viz. māk.
Lat.un lit.
Matem.
Kriev. val.
4.a
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin. -2.gr.
Dab.
Mūzika
Lat. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
4.b
Literatūra
Mūzika -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Dab.
Soc. zin.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
4.c
Soc. zin.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Mūzika
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
5.a
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Matem.
Literatūra
Inform. -2.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Solf.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
5.b
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Mūzika -2.gr.
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Literatūra
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
5.c
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Kriev. val.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
6.a
Literatūra
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Inform. -1.gr.
Matem.
Inform. -2.gr.
Kriev. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Solf.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Dab.
6.b
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Inform. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
Inform. -1.gr.
6.c
Inform. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Pas. vēst.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Lat. vēst.
7.a
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Bio.
Mūzika
Lat.un lit.
Matem.
Kriev. val.
7.b
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Inform. -2.gr.
Bio.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
8.a
Lat. vēst.
Kriev. val.
Matem.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Solf.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Bio.
Literatūra
8.b
Kriev. val.
Lat. vēst.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Ķīmija
Bio.
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
9.a
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Ķīmija
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Bio. -2.gr.
Fizika
Matem.
Kriev. val.
Matem.
9.b
Soc. zin.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Ķīmija
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Fizika
Matem.
Kriev. val.
9.c
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Soc. zin.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Ķīmija
Literatūra
Ģeog.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Bio. -2.gr.
Matem.
Fizika
Kriev. val.
10.
Vēsture
Lat. val. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Mūzika
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Ves. māc.
Kriev. val. un lit.
Ķīmija
Fizika
Inform. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
11.a
Vēsture
Inform. -2.gr.
Matem.
Inform. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Bio.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Inform. -1.gr.
Fizika
Inform. -2.gr.
Solf.
11.b
Matem.
Vēsture
Inform.
Kriev. val. un lit.
Bio.
Ķīmija
Inform. -2.gr.
Fizika
Inform. -1.gr.
Angl. val.
12.
Matem. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Vēsture
Solf.
Angl. val. -2.gr.
Prog. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Fizika
Lat. val. -1.gr.
Ķīmija
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis