Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gadā martā


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26
pr
29
ot
30
tr
31
1.a
Dab.
Viz. māk.
Soc. zin.
Diz. un tehn.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
1.b
Dab.
Viz. māk.
Diz. un tehn.
Soc. zin.
Lat.un lit.
1.c
Kriev. val.
Diz. un tehn.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Matem.
2.a
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
2.b
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
2.c
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
3.a
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit.
Angl. val. -1.gr.
Solf.
Dab.
3.b
Kriev. val. un lit.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
3.c
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
4.a
Viz. māk.
Lat.un lit.
Datorika -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc.zin. un vēst.
Matem.
Dab.
4.b
Viz. māk.
Datorika -1.gr.
Soc.zin. un vēst.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Lat.un lit.
4.c
Viz. māk.
Mūzika
Datorika -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit.
5.a
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Matem.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
5.b
Matem.
Angl. val.
Dab.
Matem.
Inform. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
5.c
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Literatūra
Matem.
Inform. -2.gr.
Dab.
Kriev. val.
Lat.un lit.
Matem.
6.a
Matem.
Kriev. val.
Dab.
Pas. vēst.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Matem.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
6.b
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Dab.
Pas. vēst.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Mūzika
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -1.gr.
6.c
Inform. -1.gr.
Dab.
Matem.
Pas. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Mūzika
7.a
Ģeog.
Solf.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Kriev. val.
Vēsture
Lat. val. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
7.b
Ģeog. -1.gr.
Ģeog. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Vēsture
Vēsture
Angl. val.
Datorika
Kriev. val.
Lat. val. -1.gr.
Datorika -2.gr.
7.c
Ģeog.
Kriev. val.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Lat. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
8.a
Solf.
Matem.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Bio. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst. -2.gr.
Literatūra
8.b
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Bio.
Mūzika
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Literatūra
8.c
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Lat. vēst.
9.a
Matem.
Solf.
Ķīmija
Lat.un lit.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
9.b
Matem.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Matem.
Ģeog.
10.
Uzņēmējdarb. pam.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Soc.zin. un vēst.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Vācu val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
11.
Inform. -2.gr.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Inform. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Matem. -1.gr.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ekon.
Angl. val. -1.gr.
Bio.
12.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Prog. -2.gr.
Solf. -1.gr.
Vēsture
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
29
pr
30
ot
31
tr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis