Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gadā martā


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
1.a
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
1.b
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Diz. un tehn.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
1.c
Diz. un tehn.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
1.d
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
2.a
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Solf.
2.b
Diz. un tehn.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Diz. un tehn.
Viz. māk.
Matem.
2.c
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
3.a
Lat.un lit.
Viz. māk.
Solf.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Dab.
Matem.
3.b
Lat.un lit.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
3.c
Lat.un lit.
Viz. māk.
Dab.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
4.a
Matem.
Viz. māk.
Diz. un tehn.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
4.b
Diz. un tehn.
Viz. māk.
Diz. un tehn. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
4.c
Viz. māk.
Kriev. val.
Matem.
Diz. un tehn.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
5.a
Diz. un tehn. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Viz. māk.
Dab.
Diz. un tehn.
Diz. un tehn. -1.gr.
Lat.un lit.
5.b
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Diz. un tehn. -1.gr.
Dab.
5.c
Viz. māk.
Diz. un tehn. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Dab.
Diz. un tehn. -1.gr.
6.a
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Viz. māk.
Viz. māk.
6.b
Dab.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
6.c
Dab.
Viz. māk.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
7.a
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Kriev. val.
Diz. un tehn.
Diz. un tehn. -1.gr.
7.b
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Kriev. val.
Diz. un tehn.
Matem.
Diz. un tehn. -1.gr.
Mūzika
7.c
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Diz. un tehn.
Kriev. val.
Diz. un tehn. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
8.a
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Ķīmija
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Kriev. val.
8.b
Lat.un lit. -2.gr.
Ķīmija
Soc. zin.
Viz. māk. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk. -2.gr.
Matem. -2.gr.
8.c
Lat.un lit. -2.gr.
Ķīmija
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Kriev. val.
9.a
Soc. zin.
Matem.
Ķīmija
Māj. un teh. -2.gr.
Literatūra
9.b
Soc. zin.
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Ķīmija
Literatūra
9.c
Viz. māk.
Soc. zin.
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Ķīmija
Literatūra
10.
Sv. sk. rež.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Ķīmija I
11.
Diz. un tehn. I
Vācu val.
Sv. sk. rež.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Kriev. val.
12.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Angl. val.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr
29
ot
30
tr
31
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis