Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gadā aprīlī


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26
pr
29
ot
30
1.a
Lat.un lit.
Matem.
Solf.
Viz. māk.
Solf.
Lat.un lit.
Kriev. val.
Matem.
1.b
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Mūzika -1.gr.
Mūzika -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
1.c
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dab.
Soc. zin.
Mūzika -1.gr.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
2.a
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
2.b
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Viz. māk.
Ētika
Mūzika -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Mūzika -1.gr.
Matem.
2.c
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
3.a
Dab.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Ētika
Angl. val. -2.gr.
Solf.
3.b
Māj. un teh.
Dab.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Mūzika -2.gr.
Ētika
Angl. val. -2.gr.
3.c
Ētika
Lat.un lit.
Dab.
Matem.
Kriev. val.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
4.a
Kriev. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Māj. un teh.
Matem.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Solf.
4.b
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Mūzika
Māj. un teh.
Viz. māk.
Soc. zin.
4.c
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Māj. un teh.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
5.a
Inform. -2.gr.
Angl. val.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Solf.
Dab.
Soc. zin.
Literatūra
Māj. un teh.
Dab.
Matem.
5.b
Mūzika -1.gr.
Mūzika -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Dab.
Soc. zin.
Mūzika
Viz. māk.
Matem.
5.c
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Soc. zin.
Viz. māk.
Kriev. val.
Dab.
Māj. un teh.
6.a
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Literatūra
Matem.
Solf.
Inform. -1.gr.
Solf.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Viz. māk.
Dab.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
6.b
Dab.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Matem.
Literatūra
Kriev. val.
Inform. -2.gr.
Māj. un teh.
Mūzika
Viz. māk.
Mūzika
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
6.c
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Inform. -1.gr.
Matem.
Literatūra
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Māj. un teh.
Dab.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
7.a
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Solf.
Bio.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Literatūra
Viz. māk.
Matem.
Ģeog.
7.b
Soc. zin.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
Bio.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Viz. māk.
Literatūra
Māj. un teh.
Matem.
Inform. -2.gr.
Ģeog. -1.gr.
8.a
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh.
Literatūra
Bio.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
8.b
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Fizika
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Bio.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh.
Viz. māk.
9.a
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Mūzika
Lat. vēst.
Ķīmija
Soc. zin.
Matem.
Fizika
Ģeog.
9.b
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Māj. un teh.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Ķīmija
Soc. zin.
Bio.
Fizika
Matem.
9.c
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Ķīmija
Lat. vēst.
Viz. māk.
Bio.
Ģeog.
Soc. zin.
Matem.
10.
Lat. val. -2.gr.
Solf.
Literatūra -1.gr.
Bio.
Ves. māc.
Literatūra -1.gr.
Kriev. val. un lit. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
11.a
Lat. val.
Matem.
Mūzika
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Inform. -2.gr.
11.b
Lat. val.
Matem.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Mūzika
Inform. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Mūzika
12.
Bio.
Ģeog.
Prog. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Bio.
Kriev. val. un lit.
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
29
pr
30
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis