Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gadā aprīlī


Klasesce
1
pk
2
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
9
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
16
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
23
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk
30
1.a
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Solf.
Lat.un lit. -1.gr.
1.b
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Viz. māk.
1.c
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
2.a
Matem.
Soc. zin.
Māj. un teh.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Solf.
2.b
Matem.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh.
2.c
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
3.a
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Māj. un teh.
Soc. zin.
Solf.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
3.b
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Ētika
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
3.c
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
4.a
Lat.un lit.
Matem.
Datorika -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
4.b
Datorika -2.gr.
Soc.zin. un vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
4.c
Dab.
Mūzika
Matem.
Datorika -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
5.a
Matem.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Solf.
Soc. zin.
Dab.
Matem.
5.b
Matem.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Soc. zin.
5.c
Matem.
Matem.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit.
Matem.
Inform. -2.gr.
Soc. zin.
Dab.
Lat.un lit.
6.a
Soc. zin.
Kriev. val.
Mūzika
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Viz. māk.
Matem.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Inform. -1.gr.
6.b
Soc. zin.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat. vēst.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
6.c
Matem.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
7.a
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Bio.
Ģeog.
Kriev. val.
Datorika -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Vēsture
Soc. zin.
7.b
Bio.
Ģeog. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog. -2.gr.
Ģeog. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Vēsture
7.c
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Kriev. val.
Bio.
Vēsture
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
8.a
Matem.
Kriev. val.
Ģeog.
Literatūra
Pas. vēst.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
8.b
Matem.
Ģeog.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
8.c
Matem.
Ģeog.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Bio.
Lat.un lit. -1.gr.
9.a
Kriev. val.
Lat.un lit.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Lat. vēst.
Matem.
Bio.
Lat.un lit.
Matem.
Pas. vēst.
9.b
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Viz. māk.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Matem.
Matem.
10.
Vācu val.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Bioloģija I
Ķīmija I
Uzņēmējdarb. pam.
Vācu val. -1.gr.
Kriev. val.
11.
Inform. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Solf.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
12.
Bio.
Prog. -2.gr.
Ekon.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Prog. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Prog. -2.gr.
Vēsture
1
ce
2
pk
5
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
12
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
19
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
26
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis