Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gadā aprīlī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29
1.a
Diz. un tehn.
Dab.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Diz. un tehn.
1.b
Kriev. val.
Matem.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
1.c
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
1.d
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
2.a
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Solf.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
2.b
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
2.c
Viz. māk.
Diz. un tehn.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
3.a
Solf.
Ētika
Māj. un teh.
Solf.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
3.b
Ētika
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
3.c
Matem.
Māj. un teh.
Ētika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
4.a
Viz. māk.
Dab.
Matem.
Mūzika
Kriev. val.
Matem.
Viz. māk.
4.b
Dab.
Matem.
Kriev. val.
Mūzika
Viz. māk.
Matem.
4.c
Dab.
Matem.
Mūzika
Viz. māk.
Kriev. val.
5.a
Solf.
5.b
Mūzika
5.c
Viz. māk.
Mūzika
6.a
Viz. māk.
Matem.
Kriev. val.
Literatūra
Viz. māk.
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
6.b
Matem.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Kriev. val.
Literatūra
Matem.
6.c
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
7.a
Viz. māk.
Solf.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Vēsture
Mūzika
Diz. un tehn. -2.gr.
7.b
Viz. māk.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Vēsture
7.c
Viz. māk.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Vēsture
Mūzika
8.a
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un tehn.
Vēsture
8.b
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk. -1.gr.
Vēsture
Matem. -2.gr.
Diz. un tehn.
8.c
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un tehn.
Vēsture
9.a
Matem.
Kriev. val.
Ķīmija
Literatūra
9.b
Matem.
Kriev. val.
Ķīmija
Literatūra
Pas. vēst.
9.c
Viz. māk.
Matem.
Mūzika
Solf.
Kriev. val.
Ķīmija
Literatūra
Pas. vēst.
10.
Vācu val.
Kriev. val.
Ķīmija I
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Ķīmija I
Kult. un māksla I (mūz.)
Kult. un māksla I (mūz.)
Soc.zin. un vēst.
11.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Vācu val.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Ķīmija I
Kult. un māksla I (mūz.)
Soc.zin. un vēst.
12.
Matem. -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Ķīmija
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis