Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gadā maijā


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk
31
1.a
Māj. un teh.
Dab.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit.
Ētika
Soc. zin.
Solf.
Viz. māk.
1.b
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Matem.
Ētika
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Soc. zin.
1.c
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Ētika
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Matem.
Soc. zin.
2.a
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Māj. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Dab.
Viz. māk.
Matem.
Soc. zin.
Ētika
2.b
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika -2.gr.
Māj. un teh.
Kriev. val.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dab.
Mūzika -1.gr.
2.c
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Ētika
3.a
Viz. māk.
Soc. zin.
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Ētika
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Solf.
Māj. un teh.
3.b
Angl. val. -1.gr.
Mūzika -1.gr.
Viz. māk.
Soc. zin.
Dab.
Ētika
Kriev. val.
Māj. un teh.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika -2.gr.
3.c
Dab.
Mūzika
Māj. un teh.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit.
Ētika
Kriev. val.
Matem.
Soc. zin.
4.a
Soc. zin.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
4.b
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
4.c
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Mūzika
5.a
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val.
Inform. -1.gr.
Mūzika
Inform. -2.gr.
5.b
Dab.
Māj. un teh.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Mūzika -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
5.c
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
6.a
Matem.
Literatūra
Soc. zin.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Māj. un teh.
Kriev. val.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Matem.
6.b
Matem.
Inform. -1.gr.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Literatūra
Bio.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
6.c
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Matem.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
7.a
Pas. vēst.
Viz. māk.
Matem.
Māj. un teh.
Lat. vēst.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit.
Literatūra
Kriev. val.
Mūzika
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
7.b
Pas. vēst.
Matem.
Inform. -1.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Matem.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
8.a
Ķīmija
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Ķīmija
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
8.b
Ķīmija
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Literatūra
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
9.a
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Mūzika
9.b
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
9.c
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Māj. un teh.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Mūzika
Angl. val.
Kriev. val.
Matem.
10.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Fizika
Ves. māc.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Inform. -1.gr.
Mūzika
Inform. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat. val. -1.gr.
Ķīmija
Mūzika
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
11.a
Ķīmija
Angl. val.
Inform. -2.gr.
Bio.
Solf. -2.gr.
Ķīmija
Vēsture
Matem.
Fizika
Inform. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Matem.
11.b
Ķīmija
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Vēsture
Bio.
Ķīmija
Matem.
Fizika
Mūzika
Matem.
Inform. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Inform. -2.gr.
Matem.
12.
Ķīmija
Vēsture
Literatūra -2.gr.
Lat. val. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Fizika
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis