Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gadā maijā


Klasespr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
7
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
14
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
21
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
28
pr
31
1.a
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
1.b
Viz. māk.
Kriev. val.
Diz. un tehn.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.
Dab.
1.c
Viz. māk.
Kriev. val.
Dab.
Diz. un tehn.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit.
Matem.
Soc. zin.
2.a
Māj. un teh.
Dab.
Soc. zin.
Kriev. val.
Ētika
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
2.b
Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
2.c
Soc. zin.
Ētika
Māj. un teh.
Matem.
Dab.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
3.a
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ētika
Matem.
3.b
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
3.c
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
4.a
Lat.un lit.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Datorika -2.gr.
4.b
Lat.un lit.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
4.c
Lat.un lit.
Angl. val. -2.gr.
5.a
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
5.b
Inform. -2.gr.
Literatūra
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
5.c
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Literatūra
6.a
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Literatūra
Kriev. val.
Soc. zin.
Matem.
Inform. -2.gr.
6.b
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Literatūra
Matem.
Kriev. val.
Soc. zin.
6.c
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Literatūra
Kriev. val.
Matem.
7.a
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Datorika -2.gr.
7.b
Kriev. val.
Lat. val. -1.gr.
Angl. val.
Datorika -2.gr.
7.c
Kriev. val.
Lat. val. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Datorika -2.gr.
8.a
Matem.
Literatūra
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
8.b
Ķīmija
Matem.
Kriev. val.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
8.c
Matem.
Ķīmija
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
9.a
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Ķīmija
Lat.un lit.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit.
Lat.un lit.
9.b
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit.
Lat.un lit.
10.
Angl. val. -2.gr.
Soc.zin. un vēst.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Ķīmija I
Kriev. val.
11.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Inform. -2.gr.
Vēsture
Matem. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Ekon.
Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
12.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Angl. val.
Angl. val.
Lat. val.
Matem.
Vēsture
Ķīmija
Fizika
3
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
10
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
17
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
24
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
31
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis