Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gadā maijā


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
ot
31
1.a
Kriev. val.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Dab.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Soc. zin.
1.b
Matem.
Kriev. val.
Māj. un teh.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Matem.
Soc. zin.
Viz. māk.
1.c
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Diz. un tehn.
1.d
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Diz. un tehn.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Dab.
Soc. zin.
2.a
Diz. un tehn.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Viz. māk.
Matem.
Solf.
Kriev. val.
Soc. zin.
Solf.
2.b
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Diz. un tehn.
Kriev. val.
Matem.
Dab.
Soc. zin.
2.c
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Diz. un tehn.
Matem.
Viz. māk.
Soc. zin.
Kriev. val.
3.a
Ētika
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Solf.
3.b
Ētika
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Māj. un teh.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
3.c
Ētika
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
4.a
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
4.b
Diz. un tehn.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Dab.
Kriev. val.
Mūzika
Matem.
4.c
Viz. māk.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Dab.
Matem.
5.a
Matem.
Kriev. val.
Matem.
Lat. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Solf.
Dab.
5.b
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
5.c
Diz. un tehn.
Matem.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
6.a
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
6.b
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Matem.
Kriev. val.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
6.c
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Matem.
Mūzika
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
7.a
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un tehn. -2.gr.
Matem.
Solf.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
7.b
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
7.c
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
8.a
Ķīmija
Soc. zin.
Diz. un tehn.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Ķīmija
8.b
Ķīmija
Soc. zin.
Diz. un tehn.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Ķīmija
Matem. -2.gr.
8.c
Ķīmija
Soc. zin.
Diz. un tehn.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Ķīmija
9.a
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Matem.
Kriev. val.
Soc. zin.
Ķīmija
Lat.un lit.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Matem.
9.b
Lat. vēst.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Kriev. val.
Ķīmija
Lat.un lit.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Matem.
9.c
Mūzika
Lat. vēst.
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val.
Solf.
Vācu val.
Ķīmija
Lat.un lit.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Matem.
10.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Ķīmija I
Diz. un tehn. I
Kriev. val.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
11.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Vācu val.
Diz. un tehn. I
Kult. un māksla II
Kriev. val.
Matemātika I
Matemātika I -2.gr.
12.
Lat. val.
Matem.
Vēsture
Ķīmija
Fizika
Bio.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr
31
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis