Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gadā maijā


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
ot
31
1.a
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Soc. zin.
1.b
Dab.
Māj. un teh.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Soc. zin.
1.c
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
1.d
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
2.a
Diz. un tehn.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Viz. māk.
Matem.
Solf.
Kriev. val.
Soc. zin.
Solf.
2.b
Dab.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Diz. un tehn.
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val.
2.c
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Diz. un tehn.
Matem.
Viz. māk.
Soc. zin.
Kriev. val.
3.a
Ētika
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Solf.
3.b
Ētika
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
3.c
Ētika
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh.
4.a
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
4.b
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Matem.
Kriev. val.
4.c
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
5.a
Matem.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
5.b
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
5.c
Matem.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
6.a
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
6.b
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
6.c
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
7.a
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
7.b
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
7.c
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
8.a
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
8.b
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem. -2.gr.
Kriev. val.
8.c
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
9.a
Literatūra
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Matem.
Kriev. val.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Matem.
9.b
Lat. vēst.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Matem.
9.c
Lat. vēst.
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat.un lit.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Matem.
10.
Ķīmija I
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Kriev. val.
11.
Ķīmija I
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Kriev. val.
12.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Lat. val.
Matem.
Vēsture
Ķīmija
Fizika
Bio.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr
31
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis