Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2018. gadā septembrī


Klasespr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
7
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
14
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
21
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
28
1.a
Solf.
Kriev. val.
Matem.
1.b
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
1.c
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
2.a
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
2.b
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
2.c
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
3.a
Matem.
Solf.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
3.b
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
3.c
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
4.a
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
4.b
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
4.c
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
5.a
Mūzika
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
5.b
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
5.c
Mūzika
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
6.a
Solf.
Matem.
Mūzika
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
6.b
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
6.c
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
7.a
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
7.b
Kriev. val.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
8.a
Pas. vēst.
Solf.
Mūzika
Soc. zin.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Literatūra
Bio.
Lat. vēst.
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Matem.
8.b
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Mūzika
Kriev. val.
Bio.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Literatūra -2.gr.
9.a
Soc. zin.
Solf.
Ģeog.
Pas. vēst.
Mūzika
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
9.b
Soc. zin.
Pas. vēst.
Mūzika
Ģeog.
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
9.c
Soc. zin.
Pas. vēst.
Ģeog.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
10.
Matem.
Teh. graf.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ves. māc.
Literatūra -1.gr.
Vēsture
Fizika
11.a
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val.
Inform. -1.gr.
Matem.
Fizika
Vēsture
11.b
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Angl. val.
Matem.
Inform. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Vēsture
12.
Ķīmija
Matem.
Solf.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ekon.
Prog. -2.gr.
Vēsture
Prog. -1.gr.
3
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
10
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
17
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
24
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis