Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gadā septembrī


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28
ot
29
tr
30
1.a
Matem.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
1.b
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
1.c
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
2.a
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
2.b
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
2.c
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
3.a
Solf.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
3.b
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
3.c
Kriev. val.
Matem.
4.a
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Datorika -1.gr.
Datorika -2.gr.
4.b
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Datorika -1.gr.
Datorika -2.gr.
4.c
Datorika -1.gr.
Datorika -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
5.a
Literatūra
Viz. māk.
Inform. -2.gr.
Solf.
Mūzika
Dab.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
5.b
Literatūra
Inform. -2.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Matem.
5.c
Viz. māk.
Mūzika
Inform. -2.gr.
Lat.un lit.
Dab.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
6.a
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Kriev. val.
Dab.
Mūzika
6.b
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Dab.
Viz. māk.
6.c
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Viz. māk.
Kriev. val.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Dab.
7.a
Diz. un tehn. I -1.gr.
Mūzika
Datorika -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Vēsture
Viz. māk.
7.b
Kriev. val.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Vēsture
Datorika -1.gr.
Kriev. val.
7.c
Diz. un tehn. I -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Vēsture
Soc. zin.
Mūzika
Datorika -1.gr.
Datorika -2.gr.
Viz. māk.
8.a
Kriev. val.
Soc. zin.
Literatūra
Solf.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
8.b
Soc. zin.
Māj. un teh. -2.gr.
Viz. māk.
Mūzika
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
8.c
Soc. zin.
Viz. māk.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
9.a
Viz. māk.
Viz. māk.
Lat. vēst.
Solf.
Soc. zin.
Mūzika
Kriev. val.
Pas. vēst.
Lat.un lit.
Ģeog.
9.b
Māj. un teh. -2.gr.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
10.
Fizika
Soc. zin.
Kriev. val.
Ģeog.
11.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Vēsture
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
12.
Prog. -2.gr.
Vēsture
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Ekon.
Prog. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Solf.
Fizika
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr
29
ot
30
tr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis