Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gadā septembrī


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
1.a
1.b
1.c
1.d
2.a
Matem.
Solf.
2.b
Viz. māk.
Matem.
2.c
Matem.
3.a
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Solf.
Māj. un teh.
3.b
Kriev. val.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Latv.val. un lit. I
3.c
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit.
Māj. un teh.
4.a
Lat.un lit. -1.gr.
Datorika -2.gr.
Datorika -1.gr.
Kriev. val.
4.b
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Datorika -2.gr.
Datorika -1.gr.
Kriev. val.
4.c
Lat.un lit. -1.gr.
Datorika -2.gr.
Datorika -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Viz. māk.
5.a
Diz. un tehn. I -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Datorika -2.gr.
Datorika -1.gr.
5.b
Diz. un tehn. I -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
5.c
Diz. un tehn. I -1.gr.
Datorika -2.gr.
Datorika -1.gr.
6.a
Kriev. val.
Mūzika
Matem.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Literatūra
6.b
Literatūra
Kriev. val.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
6.c
Mūzika
Diz. un tehn. I -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
7.a
Lat.un lit. -2.gr.
Vēsture
Datorika -1.gr.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Solf.
Matem.
7.b
Datorika -1.gr.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
7.c
Lat.un lit. -2.gr.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Datorika -2.gr.
Datorika -1.gr.
8.a
Fizika
Vēsture
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
8.b
Fizika
Vēsture
Matem. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem. -1.gr.
8.c
Fizika
Vēsture
Matem.
Kriev. val.
9.a
Kriev. val.
Fizika
Māj. un teh. -2.gr.
Mūzika
Bio.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
9.b
Fizika
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Bio.
9.c
Fizika
Māj. un teh. -2.gr.
Solf.
Angl. val. -1.gr.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
10.
Angl. val. -1.gr.
Fizika I
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Vēsture
Matemātika I -2.gr.
Vācu val.
Ģeog.
Matemātika I -1.gr.
11.
Fizika I
Diz. un tehn. I -2.gr.
Kriev. val.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Vēsture
Diz. un tehn. I
Diz. un tehn. I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Matemātika I -1.gr.
12.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Bio.
Prog. -2.gr.
Vēsture
Ekon.
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis