Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2018. gadā oktobrī


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26
pr
29
ot
30
tr
31
1.a
Lat.un lit.
Dab.
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat.un lit.
Solf.
1.b
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
1.c
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
2.a
Viz. māk.
Soc. zin.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Māj. un teh.
2.b
Matem.
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
2.c
Viz. māk.
Māj. un teh.
Dab.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
3.a
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Solf.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Viz. māk.
3.b
Māj. un teh.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Viz. māk.
3.c
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
4.a
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. -2.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. -1.gr.
4.b
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
4.c
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. -1.gr.
5.a
Literatūra
Literatūra
Matem.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
5.b
Angl. val.
Literatūra
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Kriev. val.
5.c
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Matem.
6.a
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Inform. -1.gr.
6.b
Matem.
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Literatūra
Inform. -2.gr.
6.c
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Inform. -2.gr.
Literatūra
7.a
Bio.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
7.b
Inform. -2.gr.
Bio.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Literatūra
Literatūra
Kriev. val.
8.a
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Soc. zin.
Matem.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Ķīmija
8.b
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Matem.
Soc. zin.
Ķīmija
9.a
Bio.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Bio.
9.b
Bio.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Matem.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
9.c
Bio.
Angl. val.
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Bio.
10.
Bio.
Lat. val. -2.gr.
Matem.
Literatūra -2.gr.
Ķīmija
Lat. vēst.
Matem.
Literatūra -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ves. māc.
11.a
Bio.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Vēsture
Matem.
Bio.
Angl. val.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
11.b
Bio.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Matem.
Vēsture
Bio.
Angl. val.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
12.
Matem.
Bio.
Ģeog.
Lat. val. -1.gr.
Vēsture
Literatūra -2.gr.
Ķīmija
Literatūra -1.gr.
Matem.
Prog. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
29
pr
30
ot
31
tr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis