Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gadā oktobrī


Klasesce
1
pk
2
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
9
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
16
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
23
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk
30
1.a
Solf.
Soc. zin.
Viz. māk.
Kriev. val.
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
1.b
Viz. māk.
Kriev. val.
Dab.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
1.c
Soc. zin.
Dab.
Diz. un tehn.
Viz. māk.
Kriev. val.
Matem.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
2.a
Māj. un teh.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Solf.
Soc. zin.
Kriev. val.
Ētika
Matem.
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
2.b
Ētika
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
2.c
Soc. zin.
Ētika
Māj. un teh.
Matem.
Dab.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
3.a
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Solf.
Dab.
Māj. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
3.b
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
3.c
Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
4.a
Diz. un tehn. I -1.gr.
Matem.
Solf.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Mūzika
Viz. māk.
Matem.
4.b
Diz. un tehn. I -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dab.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
4.c
Diz. un tehn. I -1.gr.
Matem.
Viz. māk.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Datorika -2.gr.
5.a
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Matem.
Dab.
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
5.b
Kriev. val.
Angl. val.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Matem.
Mūzika
Māj. un teh. -2.gr.
Dab.
Literatūra
Inform. -2.gr.
Latv.val. un lit. I
5.c
Literatūra
Inform. -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Viz. māk.
Dab.
6.a
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Solf.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Dab.
6.b
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Mūzika
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Viz. māk.
Kriev. val.
Soc. zin.
Dab.
6.c
Literatūra
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Dab.
Kriev. val.
7.a
Matem.
Datorika -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Solf.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Soc. zin.
Vēsture
Matem.
Datorika -2.gr.
7.b
Matem.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Datorika -2.gr.
Ģeog.
Angl. val.
Kriev. val.
Ģeogrāfija I
Vēsture
Soc. zin.
Matem. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Viz. māk.
7.c
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Vēsture
Viz. māk.
Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
8.a
Lat.un lit. -1.gr.
Bio.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Viz. māk.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Soc. zin.
Literatūra
Lat. vēst.
Matem.
Viz. māk.
8.b
Ģeog.
Matem.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Bio.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Pas. vēst.
Māj. un teh. -2.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
8.c
Bio.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Solf. -1.gr.
Pas. vēst.
Mūzika
Māj. un teh. -2.gr.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
9.a
Ķīmija
Angļu val. I -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Bio.
Matem.
Literatūra
Viz. māk.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Mūzika
Pas. vēst.
9.b
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Bio.
Matem.
Kriev. val.
Literatūra
Viz. māk.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Māj. un teh. -2.gr.
10.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Ķīmija I
Diz. un tehn. -1.gr.
Uzņēmējdarb. pam.
Angl. val. -1.gr.
Kult. un māksla I (mūz.) -2.gr.
Ekon.
Vācu val.
Diz. un tehn. -2.gr.
Fizika
Soc. zin.
Viz. māk.
11.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Bio.
Inform. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Ekon. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Solf.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
12.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Bio.
Ekon.
Kriev. val. un lit.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Prog. -2.gr.
Vēsture
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
1
ce
2
pk
5
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
12
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
19
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
26
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis