Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gadā oktobrī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29
1.a
Lat.un lit.
Kriev. val.
1.b
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
1.c
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
1.d
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
2.a
Lat.un lit. -2.gr.
Latv.val. un lit. I
Kriev. val.
Viz. māk.
Solf.
2.b
Diz. un tehn.
Latv.val. un lit. I
Soc. zin.
Kriev. val.
2.c
Lat.un lit. -2.gr.
Latv.val. un lit. I
Kriev. val.
Viz. māk.
3.a
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Solf.
Latv.val. un lit. I
3.b
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Dab.
Lat.un lit.
3.c
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit.
4.a
Matem. -2.gr.
Kriev. val.
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
4.b
Diz. un tehn.
Matem. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
4.c
Matem. -2.gr.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
5.a
Solf.
Matem.
Kriev. val.
Viz. māk.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
5.b
Datorika -2.gr.
Datorika -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
5.c
Viz. māk.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Diz. un tehn.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Dab.
6.a
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dab.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
6.b
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Mūzika
6.c
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Matem.
Viz. māk.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
7.a
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Inženierzin.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Diz. un tehn.
Datorika -2.gr.
Bio.
7.b
Matem.
Viz. māk.
Inženierzin.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Bio.
7.c
Kriev. val.
Matem.
Viz. māk.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Inženierzin.
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Bio.
8.a
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Ģeog.
Fizika
Diz. un tehn.
Viz. māk.
Diz. un tehn.
Bio.
8.b
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Ģeog. -1.gr.
Diz. un tehn.
Fizika
Bio.
Fizika
Matem. -2.gr.
8.c
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Fizika
Soc. zin.
Diz. un tehn.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Bio.
9.a
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Angļu val. I -1.gr.
Matem.
Soc. zin.
Ģeog.
Ķīmija
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
9.b
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Ģeog.
Viz. māk.
Ķīmija
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
9.c
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Mūzika
Bio.
Ģeog.
Angļu val. II -2.gr.
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Soc. zin.
Ģeog.
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
10.
Ķīmija I
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika I
11.
Uzņēmējdarb. pam.
Angl. val. -1.gr.
Fizika I
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija I
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Vācu val.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Bioloģija I
12.
Prog. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Fizika
Ķīmija
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Prog. -2.gr.
Prog. -1.gr.
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis