Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2018. gadā novembrī


Klasesce
1
pk
2
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
9
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
16
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
23
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk
30
1.a
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit.
Dab.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Solf.
Kriev. val.
1.b
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
1.c
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
2.a
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dab.
Kriev. val.
2.b
Ētika
Matem.
Viz. māk.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh.
Dab.
Viz. māk.
Māj. un teh.
2.c
Ētika
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Viz. māk.
Dab.
Soc. zin.
3.a
Solf.
Ētika
Kriev. val.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Māj. un teh.
Soc. zin.
Kriev. val.
Solf.
3.b
Dab.
Kriev. val.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val.
3.c
Ētika
Kriev. val.
Lat.un lit.
Matem.
Kriev. val.
4.a
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Solf.
Literatūra
4.b
Dab.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Mūzika
Kriev. val.
Literatūra
4.c
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
5.a
Angl. val.
Kriev. val.
Literatūra
Matem.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
5.b
Angl. val.
Matem.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Mūzika
Matem.
Literatūra
5.c
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Dab.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Literatūra
6.a
Inform. -2.gr.
Soc. zin.
Literatūra
Dab.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
6.b
Soc. zin.
Inform. -1.gr.
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Mūzika
6.c
Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
Dab.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Matem.
Solf. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Matem.
Soc. zin.
7.a
Kriev. val.
Literatūra
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit.
Bio.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.
7.b
Inform. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Bio.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Literatūra
Ģeog.
Inform. -2.gr.
Soc. zin.
8.a
Ģeog.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Bio.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Fizika
Matem.
Literatūra
Ķīmija
8.b
Matem.
Bio.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Matem.
Fizika
Ķīmija
Kriev. val.
9.a
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Literatūra
Kriev. val.
Fizika
9.b
Bio.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Ģeog.
Literatūra
Kriev. val.
9.c
Angl. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Ķīmija
Ģeog.
10.
Lat. val. -1.gr.
Mūzika
Ķīmija
Lat. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Teh. graf.
Ves. māc.
Fizika
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
11.a
Ķīmija
Lat. val.
Matem.
Ekon.
Bio.
Angl. val.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Literatūra
11.b
Ķīmija
Lat. val.
Matem.
Bio.
Ekon.
Angl. val.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Fizika
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Literatūra
12.
Matem.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Bio.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Prog. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Ekon.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Prog. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Matem.
Literatūra -2.gr.
Matem.
Fizika
1
ce
2
pk
5
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
12
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
19
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
26
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis