Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gadā novembrī


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
1.a
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Diz. un tehn.
Kriev. val.
Angļu val. I -2.gr.
Mūzika
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
1.b
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Diz. un tehn.
Angļu val. I -2.gr.
Matem.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
1.c
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
2.a
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Māj. un teh.
Kriev. val.
2.b
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh.
Kriev. val.
2.c
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
3.a
Ētika
Dab.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Viz. māk.
3.b
Māj. un teh.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Dab.
Matem.
Kriev. val.
3.c
Lat.un lit. -1.gr.
Ētika
Dab.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
4.a
Diz. un tehn. -2.gr.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc.zin. un vēst.
Viz. māk.
Datorika -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Diz. un tehn. -1.gr.
Diz. un tehn. II -2.gr.
4.b
Diz. un tehn. -2.gr.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Soc.zin. un vēst.
Viz. māk.
Matem.
Soc.zin. un vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Datorika -2.gr.
Kriev. val.
Diz. un tehn. -1.gr.
Diz. un tehn. II -2.gr.
4.c
Diz. un tehn. -2.gr.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Soc.zin. un vēst.
Viz. māk.
Soc.zin. un vēst.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Datorika -2.gr.
Diz. un tehn. -1.gr.
Diz. un tehn. II -2.gr.
5.a
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Inform. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Soc. zin.
Solf.
Kriev. val.
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
5.b
Inform. -1.gr.
Angl. val.
Soc. zin.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Dab.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
5.c
Angl. val. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Soc. zin.
Inform. -1.gr.
Dab.
Lat.un lit.
Viz. māk.
6.a
Viz. māk.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
6.b
Māj. un teh. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
6.c
Inform. -2.gr.
Dab.
Inform. -1.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Dab.
Viz. māk.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
7.a
Diz. un tehn. -2.gr.
Solf.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Kriev. val.
Matem.
Bio.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Diz. un tehn. II -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Datorika -2.gr.
Diz. un tehn. -1.gr.
Diz. un tehn. II -2.gr.
7.b
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Diz. un tehn. -2.gr.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Datorika -2.gr.
Matem.
Bio.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un tehn. II -2.gr.
Ģeogrāfija I
Viz. māk.
Ģeog.
7.c
Datorika -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un tehn. -2.gr.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Kriev. val.
Bio.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Datorika -2.gr.
Viz. māk.
Ģeog.
8.a
Viz. māk.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Bio.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Solf.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
8.b
Ģeog.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Bio.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Ķīmija
8.c
Ģeog.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Bio.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Ķīmija
Māj. un teh. -2.gr.
9.a
Ģeog.
Bio.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Solf.
Literatūra
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ķīmija
Viz. māk.
Kriev. val.
Lat.un lit.
9.b
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Bio.
Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Literatūra
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
10.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Ģeog.
Bioloģija I
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Vācu val. -1.gr.
Kult. un māksla I (viz. m.)
Soc.zin. un vēst.
Kult. un māksla I (mūz.)
11.
Angl. val. -1.gr.
Fizika
Ekon.
Bio.
Matem. -1.gr.
Matem.
Solf.
Kriev. val. un lit.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Solf.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Ķīmija
12.
Kriev. val. un lit.
Fizika
Solf.
Angl. val. -1.gr.
Prog. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Prog. -2.gr.
Bio.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Prog. -1.gr.
Ekon.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis