Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gadā novembrī


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26
pr
29
ot
30
1.a
Kriev. val.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
1.b
Matem.
Kriev. val.
Matem.
Dab.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Matem.
Viz. māk.
1.c
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val.
1.d
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
2.a
Diz. un tehn.
Dab.
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Solf.
2.b
Dab.
Soc. zin.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Matem.
2.c
Dab.
Matem.
Soc. zin.
Diz. un tehn.
Matem.
Kriev. val.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
3.a
Māj. un teh.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Solf.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Ētika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
3.b
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Māj. un teh.
Ētika
Lat.un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh.
3.c
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
4.a
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Datorika -2.gr.
Kriev. val.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Datorika -1.gr.
4.b
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Datorika -2.gr.
Kriev. val.
Viz. māk.
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Diz. un tehn. II -2.gr.
4.c
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Datorika -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Datorika -1.gr.
5.a
Soc.zin. un vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un tehn. II -2.gr.
Datorika -2.gr.
Kriev. val.
Viz. māk.
5.b
Soc.zin. un vēst.
Matem.
Datorika -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
5.c
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Datorika -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Diz. un tehn. -2.gr.
6.a
Inform. -2.gr.
Diz. un tehn. I -1.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Viz. māk.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
6.b
Literatūra
Diz. un tehn. I -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Matem.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Matem.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
6.c
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Viz. māk.
Inform.
7.a
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Datorika -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
7.b
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Datorika -1.gr.
Diz. un tehn. II -2.gr.
Matem.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Datorika -1.gr.
7.c
Datorika -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Datorika -1.gr.
Kriev. val.
Datorika -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
8.a
Datorika -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Ķīmija
Fizika
Datorika -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
8.b
Datorika -1.gr.
Viz. māk. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Datorika -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Datorika -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
8.c
Datorika -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Ķīmija
Fizika
Datorika -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
9.a
Māj. un teh. -2.gr.
Viz. māk.
Fizika
Matem.
Kriev. val.
Ģeog.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
9.b
Māj. un teh. -2.gr.
Viz. māk.
Fizika
Matem.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
9.c
Viz. māk.
Fizika
Matem.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
10.
Uzņēmējdarb. pam.
Vācu val.
Ģeogrāfija I
Diz. un tehn. I -2.gr.
Kult. un māksla I (viz. m.)
Ķīmija I
Diz. un tehn. I -1.gr.
Kriev. val.
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Diz. un tehn. I
Diz. un tehn. I
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
11.
Diz. un tehn. I -2.gr.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Kult. un māksla I (viz. m.)
Fizika
Diz. un tehn. I
Ķīmija I
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
12.
Ekon.
Fizika
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Prog. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Prog. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Ķīmija
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
29
pr
30
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis