Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gadā novembrī


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26
pr
29
ot
30
1.a
Angl. val. -1.gr.
1.b
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
1.c
Angl. val. -1.gr.
1.d
Angl. val. -1.gr.
2.a
Diz. un tehn.
Viz. māk.
Latv.val. un lit. I
Kriev. val.
Dab.
Matem.
Soc. zin.
Solf.
2.b
Matem.
Latv.val. un lit. I
Kriev. val.
Dab.
Soc. zin.
2.c
Diz. un tehn.
Matem.
Latv.val. un lit. I
Kriev. val.
Kriev. val.
Matem.
Viz. māk.
3.a
Kriev. val.
Matem.
Ētika
Latv.val. un lit. I
Solf.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
3.b
Kriev. val.
Matem.
Ētika
Lat.un lit.
3.c
Kriev. val.
Matem.
Ētika
Lat.un lit.
4.a
Datorika -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
4.b
Datorika -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
4.c
Kriev. val.
Datorika -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
5.a
Lat.un lit. -1.gr.
Datorika -2.gr.
Kriev. val.
5.b
Datorika -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
5.c
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Datorika -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
6.a
Inform. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
6.b
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Literatūra
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
6.c
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Inform.
7.a
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
7.b
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
7.c
Datorika -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
8.a
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Datorika -2.gr.
Matem.
8.b
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Datorika -2.gr.
Matem. -2.gr.
Matem. -1.gr.
8.c
Kriev. val.
Datorika -2.gr.
Matem.
9.a
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
9.b
Matem.
Angl. val. -1.gr.
9.c
Matem.
Angl. val. -1.gr.
10.
Uzņēmējdarb. pam.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Vācu val.
Diz. un tehn. I -2.gr.
Ķīmija I
Diz. un tehn. I -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
11.
Diz. un tehn. I -2.gr.
Kriev. val.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Ķīmija I
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
12.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Ekon.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Prog. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem.
Prog. -1.gr.
Ķīmija
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
29
pr
30
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis