Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2018. gadā decembrī


Klasespr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
7
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
14
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
21
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
28
pr
31
1.a
Lat.un lit.
Matem.
Ētika
Solf.
Kriev. val. un lit.
Dab.
Matem.
1.b
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
1.c
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Ētika
2.a
Viz. māk.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Māj. un teh.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Ētika
2.b
Angl. val. -2.gr.
Ētika
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Soc. zin.
Dab.
2.c
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Ētika
Kriev. val.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh.
3.a
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Matem.
Ētika
Kriev. val.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
3.b
Māj. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Ētika
Matem.
Kriev. val.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
3.c
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
4.a
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
4.b
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
4.c
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
5.a
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Matem.
5.b
Kriev. val.
Angl. val.
Matem.
5.c
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
6.a
Angl. val. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Kriev. val.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Matem.
6.b
Dab.
Kriev. val.
Literatūra
Inform. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Inform. -1.gr.
6.c
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Inform. -1.gr.
Literatūra
Inform. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
7.a
Matem.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Bio.
7.b
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Bio.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Kriev. val.
8.a
Bio.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Matem.
8.b
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Bio.
Matem.
9.a
Bio.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Pas. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Literatūra
9.b
Bio.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Ķīmija
Literatūra
9.c
Bio.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val.
Ķīmija
10.
Matem.
Lat. val. -2.gr.
Bio.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Vēsture
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Ķīmija
Ves. māc.
11.a
Inform. -2.gr.
Matem.
Angl. val.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Ķīmija
Vēsture
Matem.
11.b
Inform. -1.gr.
Matem.
Vēsture
Angl. val.
Inform. -2.gr.
Ķīmija
Matem.
12.
Lat. val. -1.gr.
Ķīmija
Matem.
Bio.
Literatūra -1.gr.
Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
3
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
10
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
17
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
24
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
31
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis