Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gadā decembrī


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
1.a
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un tehn.
Kriev. val.
Soc. zin.
Dab.
Solf.
1.b
Matem.
Kriev. val.
Dab.
Soc. zin.
Diz. un tehn.
1.c
Viz. māk.
Kriev. val.
Diz. un tehn.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Matem.
2.a
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Dab.
Soc. zin.
Kriev. val.
Ētika
Matem.
Solf.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
2.b
Māj. un teh.
Dab.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
Ētika
2.c
Viz. māk.
Soc. zin.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Māj. un teh.
Matem.
Dab.
Kriev. val.
Ētika
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
3.a
Ētika
Solf.
Māj. un teh.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Dab.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
3.b
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
3.c
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Ētika
Māj. un teh.
Dab.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
4.a
Solf.
Soc.zin. un vēst.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Datorika -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Ētika
4.b
Kriev. val.
Lat.un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
4.c
Mūzika
Dab.
Lat.un lit.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
5.a
Literatūra
Viz. māk.
Mūzika
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Solf.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
5.b
Literatūra
Viz. māk.
Mūzika
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
5.c
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Mūzika
Literatūra
Lat.un lit.
Inform. -2.gr.
6.a
Viz. māk.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Dab.
Solf.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Lat. vēst.
6.b
Māj. un teh. -2.gr.
Kriev. val.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Mūzika
Pas. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Lat. vēst.
Dab.
Inform. -1.gr.
6.c
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Viz. māk.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Kriev. val.
Literatūra
Lat. vēst.
Mūzika
Inform. -1.gr.
7.a
Soc. zin.
Kriev. val.
Vēsture
Angl. val. -1.gr.
Bio. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Mūzika
Kriev. val.
7.b
Diz. un tehn.
Diz. un tehn. II -2.gr.
Vēsture
Bio.
Kriev. val.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Datorika -2.gr.
7.c
Diz. un tehn. -1.gr.
Diz. un tehn. II -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Bio.
Vēsture
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
8.a
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Matem.
Ķīmija
Bio. -1.gr.
Pas. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Solf.
Kriev. val.
Viz. māk.
8.b
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Matem.
Soc. zin.
Mūzika
Pas. vēst.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Bio. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
8.c
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Viz. māk.
Solf.
Literatūra
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Ķīmija
Bio. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
9.a
Matem.
Mūzika
Māj. un teh. -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Ģeog.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Bio.
9.b
Kriev. val.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Ķīmija
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Bio. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
10.
Kult. un māksla I (mūz.)
Fizika
Uzņēmējdarb. pam.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Bioloģija I
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Ķīmija I
Diz. un tehn.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
11.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Solf.
Vēsture
Fizika
Mūzika
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Bio.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
12.
Solf.
Prog. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Ķīmija
Fizika
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Bio.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr
29
ot
30
tr
31
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis