Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gadā decembrī


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk
31
1.a
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Soc. zin.
1.b
Viz. māk.
Diz. un tehn.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Soc. zin.
1.c
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
1.d
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
2.a
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Solf.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un tehn.
Kriev. val.
2.b
Diz. un tehn.
Dab.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Dab.
Matem.
2.c
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.
Dab.
Diz. un tehn.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
3.a
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ētika
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Matem.
Viz. māk.
Solf.
3.b
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ētika
Viz. māk.
Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
3.c
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ētika
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Kriev. val.
Matem.
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh.
4.a
Matem.
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Kriev. val.
4.b
Matem.
Datorika -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dab.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
4.c
Dab.
Matem.
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
5.a
Diz. un tehn. II -2.gr.
Datorika -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
5.b
Viz. māk.
Diz. un tehn. I -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Datorika -1.gr.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
5.c
Datorika -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Kriev. val.
6.a
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Dab.
Literatūra
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
6.b
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Dab.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
6.c
Inform. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Dab.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
7.a
Viz. māk.
Vēsture
Datorika -1.gr.
Viz. māk.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
7.b
Vēsture
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Diz. un tehn. II -2.gr.
7.c
Diz. un tehn. II -2.gr.
Datorika -1.gr.
Vēsture
Kriev. val.
Datorika -1.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Diz. un tehn. II -2.gr.
8.a
Datorika -1.gr.
Diz. un tehn.
Diz. un tehn.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Kriev. val.
Viz. māk.
Mūzika
Diz. un tehn.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
8.b
Diz. un tehn.
Soc. zin.
Vēsture
Diz. un tehn.
Diz. un tehn.
Viz. māk. -2.gr.
Ķīmija
Viz. māk. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
8.c
Datorika -1.gr.
Diz. un tehn.
Diz. un tehn.
Vēsture
Soc. zin.
Soc. zin.
Mūzika
Viz. māk.
Diz. un tehn.
Lat.un lit. -2.gr.
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
9.a
Māj. un teh. -2.gr.
Literatūra
Fizika
Pas. vēst.
Matem.
Lat. vēst.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
9.b
Māj. un teh. -2.gr.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Matem.
Lat. vēst.
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
9.c
Māj. un teh. -2.gr.
Lat. vēst.
Matem.
Pas. vēst.
Viz. māk.
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
10.
Soc.zin. un vēst.
Ķīmija I
Diz. un tehn. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Kult. un māksla I (viz. m.)
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Vācu val.
Diz. un tehn. I -2.gr.
Fizika I
Angl. val. -1.gr.
Uzņēmējdarb. pam.
Ķīmija I -2.gr.
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Kriev. val.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
11.
Soc.zin. un vēst.
Kult. un māksla I (viz. m.)
Latv.val. un lit. I -1.gr.
Latv.val. un lit. I -2.gr.
Kriev. val.
Uzņēmējdarb. pam.
Fizika I
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija I
Matemātika I -1.gr.
Matemātika I -2.gr.
Kriev. val.
12.
Prog. -2.gr.
Fizika
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Vēsture
Ekon.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis