Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gadā martā


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
ot
31
1.a
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Soc. zin.
Māj. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ētika
Māj. un teh.
1.b
Viz. māk.
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ētika
1.c
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ētika
Māj. un teh.
2.a
Soc. zin.
Ētika
Matem.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
2.b
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
2.c
Lat.un lit.
3.a
Lat.un lit.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh.
Ētika
Soc. zin.
Kriev. val.
Viz. māk.
Matem.
3.b
Lat.un lit.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Māj. un teh.
Matem.
Kriev. val.
3.c
Lat.un lit.
Soc. zin.
Ētika
Māj. un teh.
Kriev. val.
Viz. māk.
Matem.
4.a
Literatūra
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
4.b
Literatūra
Kriev. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
4.c
Literatūra
Lat.un lit.
Kriev. val.
Matem.
5.a
Inform. -2.gr.
Literatūra
Matem.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Kriev. val.
5.b
Inform. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Inform. -1.gr.
5.c
Literatūra
Matem.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
6.a
Kriev. val.
Literatūra
Matem.
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
6.b
Matem.
Dab.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -2.gr.
6.c
Kriev. val.
Literatūra
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Inform. -2.gr.
7.a
Pas. vēst.
Kriev. val.
Literatūra
Inform. -2.gr.
7.b
Inform. -2.gr.
Pas. vēst.
Literatūra
Kriev. val.
Kriev. val.
7.c
Inform. -2.gr.
Pas. vēst.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
8.a
Lat.un lit.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Pas. vēst.
8.b
Kriev. val.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
9.a
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Literatūra
Kriev. val.
9.b
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Literatūra
Kriev. val.
10.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Vēsture
Ves. māc.
Lat. val. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
11.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Vēsture
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
12.a
Literatūra -1.gr.
Kriev. val.
Lat. val. -1.gr.
Vēsture
Angl. val.
Angl. val.
Matem.
12.b
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Vēsture
Angl. val.
Angl. val.
Angl. val.
Prog. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr
31
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis