Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gadā aprīlī


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
1.a
Viz. māk.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Māj. un teh.
1.b
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
1.c
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
2.a
Māj. un teh.
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Viz. māk.
2.b
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
2.c
3.a
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Mūzika
Kriev. val.
Solf.
Matem.
3.b
Ētika
Mūzika
Dab.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
3.c
Lat.un lit.
Dab.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
4.a
Kriev. val.
Literatūra
Kriev. val.
4.b
Kriev. val.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
4.c
Kriev. val.
Literatūra
Kriev. val.
Matem.
5.a
Inform. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit.
Literatūra
Kriev. val.
Inform. -1.gr.
5.b
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Inform. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Matem.
Lat.un lit.
Inform. -1.gr.
Kriev. val.
5.c
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Lat.un lit.
Kriev. val.
Matem.
Inform. -1.gr.
6.a
Matem.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Mūzika
Matem.
Solf.
6.b
Soc. zin.
Matem.
Lat. vēst.
Mūzika
Kriev. val.
Pas. vēst.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Matem.
Mūzika
6.c
Soc. zin.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
7.a
Soc. zin.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Literatūra
7.b
Soc. zin.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
7.c
Soc. zin.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
8.a
Kriev. val.
Lat.un lit.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
8.b
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
9.a
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Mūzika
9.b
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
10.
Inform. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
11.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Prog.
Inform. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Inform. -2.gr.
12.a
Literatūra -1.gr.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Matem.
Literatūra -1.gr.
12.b
Prog. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Prog. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis