Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gadā septembrī


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
1.a
Solf.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
1.b
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Māj. un teh.
1.c
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Māj. un teh.
2.a
Solf.
Kriev. val.
Lat.un lit.
2.b
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
2.c
Lat.un lit.
Kriev. val.
3.a
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
3.b
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
3.c
Lat.un lit.
Matem.
4.a
Solf.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
4.b
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
4.c
Kriev. val.
Lat.un lit.
Matem.
5.a
Mūzika
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
5.b
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
5.c
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Mūzika
6.a
Inform. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Dab.
6.b
Inform. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
6.c
Inform. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
7.a
Kriev. val.
Solf.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Bio.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
7.b
Kriev. val.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Bio.
Matem.
7.c
Kriev. val.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Bio.
8.a
Lat. vēst.
Soc. zin.
Solf.
Mūzika
Bio.
Matem.
Pas. vēst.
Fizika
8.b
Kriev. val.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Literatūra
Soc. zin.
Mūzika
Bio.
Matem.
Fizika
9.a
Lat. vēst.
Soc. zin.
Solf.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Mūzika
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Bio.
9.b
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Fizika
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Bio.
Kriev. val.
Mūzika
Soc. zin.
10.
Literatūra -1.gr.
Vēsture
Mūzika
Ves. māc.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat. val. -2.gr.
Bio. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Fizika
11.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Vēsture
Lat. val. -2.gr.
Solf.
Angl. val. -1.gr.
Bio.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Fizika
Lat. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
12.a
Matem.
Ķīmija
Vēsture
Fizika
Lat. val. -1.gr.
Bio.
Ģeog.
Kriev. val. un lit.
12.b
Matem.
Ķīmija
Vēsture
Fizika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Angl. val.
Ģeog.
Kriev. val. un lit.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis