Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gadā oktobrī


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
1.a
Māj. un teh.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Matem.
Kriev. val.
Māj. un teh.
1.b
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dab.
Kriev. val.
Māj. un teh.
Soc. zin.
1.c
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Vēsture -2.gr.
Dab.
Matem.
Kriev. val.
Māj. un teh.
Soc. zin.
2.a
Matem.
Viz. māk.
Dab.
Māj. un teh.
Lat.un lit.
Solf.
Kriev. val.
2.b
Matem.
Viz. māk.
Māj. un teh.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
2.c
Matem.
Dab.
Lat.un lit.
Matem.
Kriev. val.
3.a
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Ētika
Angl. val.
3.b
Māj. un teh.
Dab.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val.
Kriev. val.
3.c
Kriev. val.
Māj. un teh.
Dab.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ētika
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
4.a
Dab.
Kriev. val.
Solf.
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
4.b
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Kriev. val.
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
4.c
Dab.
Kriev. val.
Kriev. val.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Angl. val.
Matem.
Viz. māk.
5.a
Literatūra
Kriev. val. un lit.
Matem.
Dab.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
5.b
Literatūra
Matem.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Soc. zin.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
5.c
Literatūra
Inform. -1.gr.
Matem.
Literatūra
Dab.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
6.a
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Solf.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. -2.gr.
Soc. zin.
6.b
Matem.
Soc. zin.
Dab.
Angl. val.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Mūzika
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
6.c
Soc. zin.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Dab.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Kriev. val.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Matem.
7.a
Literatūra
Kriev. val.
Pas. vēst.
Ģeog.
Kriev. val.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Inform. -1.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Solf.
7.b
Literatūra
Pas. vēst.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat. vēst.
Inform. -1.gr.
7.c
Lat.un lit. -2.gr.
Solf. -1.gr.
Literatūra
Pas. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Ģeog.
Mūzika
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat. vēst.
Inform. -1.gr.
8.a
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit.
Kriev. val.
Ķīmija
Literatūra
Ģeog.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Ķīmija
Soc. zin.
Bio.
Fizika
Matem.
8.b
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Ģeog.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Literatūra
Ķīmija
Fizika
Matem.
Bio. -2.gr.
9.a
Matem.
Solf.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Literatūra -1.gr.
Ķīmija
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Fizika
Ģeog.
Kriev. val.
9.b
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Pas. vēst.
Soc. zin.
Ķīmija
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Fizika
Ģeog.
Kriev. val.
10.
Lat. val. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem.
Ķīmija
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Vēsture
Literatūra -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Ves. māc.
Fizika
11.
Prog.
Ķīmija
Kriev. val. un lit.
Literatūra -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Ekon.
Literatūra -1.gr.
Inform. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Fizika
12.a
Angl. val.
Solf.
Matem.
Ekon.
Ģeog.
Literatūra -1.gr.
Vēsture
Ķīmija
Fizika
Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Lat. val. -1.gr.
12.b
Bio.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Ekon.
Ģeog.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Lat. vēst.
Angl. val.
Ķīmija
Kriev. val. un lit.
Fizika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr
29
ot
30
tr
31
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis