Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gadā novembrī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29
1.a
Solf.
Soc. zin.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Angl. val.
Matem.
Kriev. val.
1.b
Viz. māk.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Matem.
Kriev. val.
1.c
Viz. māk.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika -1.gr.
Mūzika -2.gr.
Angl. val.
Matem.
Kriev. val.
2.a
Matem.
Ētika
Soc. zin.
Lat. val.
Angl. val.
Kriev. val.
Matem.
Dab.
2.b
Kriev. val. un lit.
Matem.
Angl. val.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Māj. un teh.
Kriev. val.
Matem.
Dab.
2.c
Soc. zin.
Ētika
Angl. val.
Lat.un lit.
Kriev. val.
Matem.
Dab.
3.a
Māj. un teh.
Soc. zin.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val.
3.b
Soc. zin.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dab.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val.
Māj. un teh.
3.c
Matem.
Soc. zin.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
Māj. un teh.
Kriev. val.
4.a
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Dab.
Soc. zin.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Solf. -1.gr.
Matem.
4.b
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Literatūra
Kriev. val.
Dab.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Viz. māk.
Matem.
4.c
Māj. un teh.
Literatūra
Kriev. val.
Dab.
Soc. zin.
Viz. māk.
Angl. val.
Mūzika
Lat.un lit.
Mūzika -1.gr.
Matem.
5.a
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Solf.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Mūzika
Dab.
5.b
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Mūzika
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Dab.
5.c
Kriev. val.
Matem.
Inform. -1.gr.
Literatūra
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Dab.
6.a
Dab.
Solf.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Solf.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Soc. zin.
6.b
Literatūra
Dab.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Angl. val.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Soc. zin.
6.c
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.
7.a
Bio.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Bio. -2.gr.
Soc. zin.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
7.b
Bio.
Kriev. val.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Viz. māk.
Literatūra
Bio.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Ģeog.
Matem.
7.c
Bio.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Bio.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Ģeog.
Matem.
8.a
Solf.
Ģeog.
Lat.un lit.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Solf.
Mūzika
Bio.
Ķīmija
8.b
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Mūzika
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Bio.
Māj. un teh. -2.gr.
Viz. māk.
9.a
Bio.
Solf.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Mūzika
Literatūra
Ķīmija
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
9.b
Bio.
Angl. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Literatūra
Ķīmija
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
10.
Matem.
Ķīmija
Mūzika
Inform. -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Bio.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Ves. māc.
11.
Lat. val. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Bio.
Solf.
Ķīmija
Kriev. val. un lit.
Ekon.
Literatūra -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Literatūra -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
12.a
Matem.
Matem.
Bio.
Ekon.
Ģeog.
Solf.
Literatūra -1.gr.
Matem.
Angl. val.
Lat. val. -1.gr.
Angl. val.
12.b
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Ekon.
Ģeog.
Bio.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Angl. val.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis