Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gadā decembrī


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
ot
31
1.a
Viz. māk.
Dab.
Kriev. val.
Matem.
Soc. zin.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Solf.
1.b
Viz. māk.
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Matem.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
1.c
Viz. māk.
Dab.
Kriev. val.
Soc. zin.
Matem.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val.
2.a
Soc. zin.
Solf.
Dab.
Matem.
Ētika
Lat.un lit.
2.b
Mūzika -2.gr.
Viz. māk.
Mūzika -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val.
Ētika
Dab.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
2.c
Mūzika -1.gr.
Ētika
Viz. māk.
Māj. un teh.
Lat.un lit.
Dab.
Matem.
Kriev. val.
Soc. zin.
3.a
Lat.un lit.
Ētika
Solf.
Viz. māk.
Dab.
Matem.
Kriev. val.
Soc. zin.
Māj. un teh.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
3.b
Mūzika
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Ētika
Matem.
Dab.
3.c
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ētika
Viz. māk.
Soc. zin.
Dab.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
4.a
Viz. māk.
Angl. val.
Dab.
Soc. zin.
Māj. un teh.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val.
Matem.
4.b
Māj. un teh.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Soc. zin.
Mūzika
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
4.c
Soc. zin.
Māj. un teh.
Mūzika
Dab.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit.
Matem.
5.a
Viz. māk.
Matem.
Dab.
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
5.b
Viz. māk.
Matem.
Literatūra
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Mūzika
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Mūzika
5.c
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Viz. māk.
Dab.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
6.a
Viz. māk.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Inform. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
6.b
Mūzika
Viz. māk.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Mūzika
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
6.c
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Viz. māk.
Māj. un teh. -2.gr.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Dab.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Matem.
7.a
Viz. māk.
Mūzika
Lat. vēst.
Inform. -1.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Solf.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
7.b
Literatūra
Lat. vēst.
Mūzika
Māj. un teh. -2.gr.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
7.c
Viz. māk.
Literatūra
Mūzika
Lat. vēst.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Solf. -1.gr.
Mūzika -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
8.a
Viz. māk.
Fizika
Lat.un lit.
Lat. vēst.
Ģeog.
Soc. zin.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Solf. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Matem.
8.b
Ģeog.
Fizika
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
9.a
Matem.
Bio.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Fizika
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Solf. -1.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Ķīmija
9.b
Matem.
Ģeog.
Bio.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Soc. zin. -1.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Literatūra
Pas. vēst.
Kriev. val.
Ķīmija
10.
Literatūra -1.gr.
Lat. val.
Fizika
Lat. val. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Vēsture
Bio.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Literatūra -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Solf. -2.gr.
Ķīmija
11.
Prog.
Solf.
Bio.
Ekon.
Fizika
Lat. val. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Mūzika
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
12.a
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Bio.
Matem.
Ekon.
Ģeog.
Ķīmija
Matem.
Fizika
Kriev. val. un lit.
Matem.
Vēsture
Literatūra -1.gr.
Angl. val.
Ķīmija
Matem.
12.b
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Ekon.
Ģeog.
Bio.
Ķīmija
Kriev. val. un lit.
Fizika
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Vēsture
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Angl. val.
Matem.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr
31
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis