Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gadā decembrī


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
ot
31
1.a
Viz. māk.
Dab.
Kriev. val.
Matem.
Soc. zin.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Solf.
1.b
Viz. māk.
Dab.
Kriev. val.
Soc. zin.
Matem.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
1.c
Viz. māk.
Dab.
Kriev. val.
Soc. zin.
Matem.
Ētika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val.
2.a
Soc. zin.
Solf.
Dab.
Matem.
Ētika
Lat.un lit.
2.b
Mūzika -2.gr.
Viz. māk.
Mūzika -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val.
Ētika
Dab.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
2.c
Mūzika -1.gr.
Māj. un teh.
Lat.un lit.
Dab.
Matem.
Kriev. val.
3.a
Lat.un lit.
Ētika
Solf.
Viz. māk.
Dab.
Matem.
Kriev. val.
Soc. zin.
Māj. un teh.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
3.b
Mūzika
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Ētika
Matem.
Dab.
3.c
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ētika
Viz. māk.
Soc. zin.
Dab.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
4.a
Viz. māk.
Angl. val.
Dab.
Soc. zin.
Māj. un teh.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val.
Matem.
4.b
Māj. un teh.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dab.
Soc. zin.
Mūzika
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
4.c
Soc. zin.
Māj. un teh.
Mūzika
Dab.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit.
Matem.
5.a
Viz. māk.
Matem.
Dab.
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
5.b
Viz. māk.
Matem.
Literatūra
Dab.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Mūzika
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Mūzika
5.c
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Viz. māk.
Dab.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -2.gr.
6.a
Viz. māk.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Inform. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
6.b
Mūzika
Viz. māk.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Mūzika
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val.
Kriev. val.
Inform. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Dab.
6.c
Inform. -2.gr.
Viz. māk.
Māj. un teh. -2.gr.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Dab.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Matem.
7.a
Viz. māk.
Mūzika
Lat. vēst.
Inform. -1.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Solf.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
7.b
Literatūra
Lat. vēst.
Mūzika
Māj. un teh. -2.gr.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
7.c
Viz. māk.
Literatūra
Mūzika
Lat. vēst.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Solf. -1.gr.
Mūzika -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
8.a
Viz. māk.
Fizika
Lat.un lit.
Lat. vēst.
Ģeog.
Soc. zin.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Solf. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Matem.
8.b
Ģeog.
Fizika
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
9.a
Matem.
Bio.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Fizika
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Solf. -1.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Ķīmija
9.b
Matem.
Ģeog.
Bio.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Soc. zin. -1.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Literatūra
Pas. vēst.
Kriev. val.
Ķīmija
10.
Literatūra -1.gr.
Lat. val.
Fizika
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Vēsture
Bio.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Literatūra -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Inform. -1.gr.
Solf. -2.gr.
Ķīmija
11.
Prog.
Solf.
Bio.
Ekon.
Fizika
Lat. val. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Mūzika
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
12.a
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Bio.
Matem.
Ekon.
Ģeog.
Ķīmija
Matem.
Fizika
Kriev. val. un lit.
Matem.
Vēsture
Literatūra -1.gr.
Angl. val.
Ķīmija
Matem.
12.b
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Ekon.
Ģeog.
Bio.
Ķīmija
Kriev. val. un lit.
Fizika
Matem. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Vēsture
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Angl. val.
Matem.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr
31
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
     -Valsts pārbaudes darbi
© 2013.-2015. Jurijs Visockis